pieczątki kielce, grawerowanie laserowe kielce

Witamy w sklepie 1promo.pl!

Rejestracja Logowanie
Artykuły » Regulamin

1. SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE 1promo.pl

Zamówień może dokonywać każda firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie RP oraz UE jak również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Proces rejestracji nie jest wymogiem koniecznym do dokonywania zakupów, jednakże do tego zachęcamy  z uwagi na następujące korzyści:

- przyspieszona weryfikacja Klienta

- przyspieszony proces realizacji

- uczestnictwo w programach rabatowych

- dostęp do Newslettera

-możliwość uzyskania indywidualnych warunków płatności

Na „Złożenie zamówienia”  składają się  następujące etapy:

- logowanie w sklepie 1promo.pl (dot. osób zarejestrowanych)

- dodanie  produktu/ów  do Koszyka

- wybranie odpowiadającej formy wysyłki i płatności

- uzupełnienie prawidłowo formularza zamówienia (zawierającego  dane personalne, dane do f-ry, adres do wysyłki oraz adres mailowy, na który odbierać będzie powiadomienia ze sklepu)

- dokonanie zapłaty wg wybranej opcji  lub indywidualnie ustalonych warunków

 

2. SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ POZA SKLEPEM.

Dowolny produkt można również zamówić wysyłając zamówienie na adres mailowy: 1promo@1promo.pl lub fax-em na nr 41 365 33 69.

 Dotyczy to szczególnie wycen specjalnych, artykułów dostępnych na zamówienie – wybranych z pomocniczych katalogów w boxie „Nasze strony”,  produktów w innych ilościach niż oferowane w sklepie, zleceń nietypowych.

W treści należy podać niezbędne dane: symbol produktu, technika, wielkość, miejsce znakowania, określenie kolorów, dane do f-ry i wysyłki, dane osoby kontaktowej, określenie sposobu odbioru towaru.

Każde takie zamówienie potwierdzane jest mailem zwrotnym.

 

3. WARUNKI REALIZACJI.

Warunkiem przystąpienia do realizacji Państwa zlecenia jest:

- złożenie zamówienia (patrz  pkt 1 Regulaminu)

- wysłanie  projektu graficznego lub danych do jego wykonania  na adres mailowy 1promo@1promo.pl lub za pośrednictwem „formularza zapytania” dostępnego na etapie dodawania produktu do Koszyka (dot. szczególnie pieczątek); w indywidualnych przypadkach możemy udostępnić nasz ftp, prosimy wcześniej o maila z taką informację w celu wysłania Państwu loginu i hasła dostępu

- dokonanie przedpłaty za zamówienie  (lub wpłaty zaliczki – dot. indywidualnie ustalonych warunków płatności) za pośrednictwem szybkiego e- przelewu (Płatności.pl) lub dyspozycji przelewu bankowego na nasze konto, wg  f-ry pro-forma wysłanej do Państwa z systemu sklepu 1promo.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia

Na przedpłatę oczekujemy do 3 dni roboczych (wg terminu zapłaty na f-rze pro-forma). Po upływie wyznaczonego terminu przedpłaty zamówienie zostaje anulowane o czym zostaną Państwo powiadomieni e-mailem. Tym samym kończy się rezerwacja danego produktu.

Zamówienie można zmienić lub zrezygnować jeżeli nie podjęliśmy kroków w kierunku realizacji.

Wszelkie zmiany i inne informacje muszą być składane pisemnie e-mailem do sprzedawcy obsługującego dane zlecenie.

Wszystkie informacje na temat etapów realizacji wysyłane są do Państwa na e-mail.

 

4. TERMIN REALIZACJI.

Podany na stronie 1promo.pl termin realizacji  określa czas wykonania danego zamówienia po:

- zaksięgowaniu Państwa przedpłaty na naszym koncie

-  wyraźnym zaakceptowaniu przez Państwa uprzednio wysłanej przez nas wizualizacji danego produktu (dot. produktów znakowanych, projektów graficznych materiałów poligraficznych, pieczątek i innych realizacji wymagających przygotowania projektu graficznego).

Po dokładnym sprawdzeniu zawartości pliku z projektem i ewentualnym wskazaniu błędów przystępujemy w ciągu tego samego dnia roboczego do jego korekty. Jeżeli pierwsza propozycja projektu  jest w porządku lub otrzymali Państwo poprawioną, satysfakcjonującą wersję,  prosimy o e-mailową odpowiedź zwrotną z informacją: Akceptuję projekt graficzny do realizacji. Zwłoka z Państwa strony na tym etapie może znacznie wydłużyć termin realizacji.

Po wysłaniu pisemnej  zgody przez Państwa przystępujemy do wykonania zlecenia. Od  tego momentu termin realizacji podany na stronie staje się obowiązującym. Zastrzegamy sobie jednak prawo do jego zmiany w uzasadnionych przypadkach. O wszelkich zmianach zostaną Państwo oczywiście wcześniej poinformowani.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zwłokę w dostawie ze strony firmy kurierskiej, nie może to być również argumentem Państwa ewentualnego nie przyjęcia towaru.

REALIZACJA W 24H! odnosząca się do DRUKU CYFROWEGO dotyczy zamówień:

- z gotowym przygotowanym przez Państwa poprawnie projektem graficznym,

-„ złożonych” i „przyjętych do realizacji” do godz. 12.00 danego dnia roboczego

i gwarantuje jego wykonanie w podanym terminie przy wybraniu opcji  odbioru osobistego materiałów w siedzibie firmy.

 

5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI.

-  przedpłata na konto bankowe na podstawie f-ry proforma

-  przelew bankowy z terminem płatności –  dla firm, które uzyskały indywidualne  warunki płatności

-  zaliczka 50% kwoty brutto, pozostała część musi zostać uregulowana najpóźniej  przed wysyłką towaru – dotyczy zamówień powyżej 10000 zł

 

6. RABATY I PROMOCJE.

-  aktualne dostępne promocje wyświetlane są w banerach na stronie głównej oraz w zakładce o nazwie PROMOCJE

- ponadto każdy zarejestrowany klient może uzyskać stały rabat na zakupy, jego wysokość zależy od wysokości obrotów oraz innych  indywidualnych uzgodnień

- system zamówień 1promo.pl obsługuje rabaty dla firm z branży reklamowej

- artykuły promocyjne nie podlegają rabatowaniu

 

7. CENY I ASORTYMENT.

- wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku Vat

- ceny mogą ulegać negocjacjom, zależy to od wielkości zamówienia, w tym celu zapytania należy kierować na adres mailowy: 1promo@1promo.pl

- zastrzegamy sobie prawo do ew. omyłek pisarskich i błędów w opisach lub cenach; dodatkowo każde zamówienie jest weryfikowane i potwierdzane przez Państwa mailowo

- nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w opisach powstałe na skutek błędnych informacji przedstawionych  przez naszych dostawców

- jeżeli przy produkcie widnieje informacja – wycena indywidualna, takie zamówienie kalkulowane jest indywidualnie, w tym celu należy wysłać zapytanie mailowe lub posłużyć się formularzem zapytania na stronie

 

8. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU.

- istnieje możliwość odbioru osobistego przedmiotu zamówienia (po wcześniejszym poinformowaniu)  pod adresem siedziby firmy:

Agencja Reklamy i Handlu 1PROMO, ul. Emilii Plater 15a (os. Barwinek), 25-111 Kielce

-  na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

- nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku nienależytego transportu lub niedotarcia przesyłki na czas

-  przy zamówieniach opiewających na kwotę min. 5000 zł netto koszty transportu są całkowicie pokrywane przez firmę 1PROMO

- zamówienia specjalne lub wysyłki ekspresowe kalkulowane są indywidualnie

 

9. ZNAKOWANIE.

- możliwości znakowania danego towaru podane są bezpośrednio na stronie w szczegółowym opisie danego produktu

- zmiana techniki znakowania może ulec zmianie, oczywiście na prośbę  lub po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym

 

10. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW.

- z zamówienia można zrezygnować w momencie gdy nie zostały podjęte działania zmierzające w kierunku realizacji, tzn. sprowadzenie materiałów potrzebnych do produkcji lub podjęty został już proces produkcyjny, lub etap znakowania

- nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu oraz za nieterminowe dostarczenie przesyłki dlatego z uwagi na możliwość uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki podczas transportu z winy firmy wysyłkowej, należy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera doręczającego, a w razie uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia należy sporządzić protokół szkody, który jest podstawą do uwzględnienia reklamacji. Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej trwa od 1-3 miesięcy, o rezultatach Klienci zostają powiadomieni listem poleconym

- zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z poźniejszymi zmianami), konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni od daty jego otrzymania/odebrania;  towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nienaruszonym oryginalnie zapakowany; w razie takiego zwrotu klient wysyła towar na własny koszt

- zwrot dotyczy tylko produktów nieoznakowanych (bez nadruków), nie dotyczy materiałów poligraficznych z działu DRUK, towaru z działu PIECZĄTKI, REKLAMY (tabliczki grawerowane, szyldy, itd.)

- w przypadku stwierdzenia wad towaru lub omyłkowej realizacji, fakt ten należy pilnie zgłosić do pracownika sklepu 1promo.pl, po czym należy zgłosić w ciągu 7 dni reklamację wypełniając wysłany przez naszego pracownika formularz reklamacyjny, który należy wysłać na nasz adres mailowy, z załączeniem dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stwierdzone wady; jeżeli wyniknie potrzeba bezpośredniej oceny stanu produktów, należy odesłać towar do naszej siedziby na własny koszt (po pozytywnym rozpatrzeniu opłata zostanie zwrócona ) lub osobiście dostarczyć; rozpatrzenie będzie trwało do 14 dni

- zwroty należności odbywać się będą na podstawie wystawionych przez nas faktur korygujących

 

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Polityka prywatności definiuje zasady oraz sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz dalszego wykorzystywania danych osobowych zarejestrowanych Klientów.

Korzystanie z naszego systemu zamówień oznacza pełną akceptację naszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

Wszystkie pozyskiwane przez nas dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych oraz marketingowych na potrzeby 1PROMO. Są niezbędne w celu realizacji zamówień i udostępniane są jedynie firmie kurierskiej na etapie wysyłki towaru.

Nie ponosimy odpowiedzialności na błędnie podane dane osobowe na etapie rejestracji w naszym systemie, który później automatycznie posługuje się podanymi informacji na każdym etapie realizacji zamówienia. W momencie stwierdzenia błędu w podanych danych osobowych należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika sklepu, w celu dokonania korekty.

Chcąc otrzymywać bezpłatne informacje o naszych nowościach lub promocjach należy zaprenumerować bezpłatna subskrybcję w postaci Newslettera. Możliwe jest to na stronie głównej w bramce o nazwie Newsletter i wymaga podanie w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do niezapowiedzianej wysyłki Newsletterów wszystkim osobom zarejestrowanym w naszym systemie.

 

12. WSPÓŁPRACA.

Zapraszamy do współpracy firmy działające w branży reklamowej. Dla zainteresowanych oferujemy atrakcyjne rabaty agencyjne, powiększające się w miarę wzrostu kwoty zamówień w naszej firmie. Warunki ustalane są indywidualnie w zależności od deklarowanej lub osiągniętej kwoty obrotu, w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zastrzegamy sobie prawo do:

-  zmiany cen w ciągu dnia,

- wprowadzania lub usuwania danych produktów w trakcie godzin pracy,

- wprowadzania lub usuwania Promocji w trakcie godzin pracy,

- ewentualnych wydłużeń terminów realizacji w sytuacjach wystąpienia problemów z realizacją niezależnych od nas

W sprawach nieuregulowanych prze nasz Regulamin zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Ewentualne wynikłe sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy 1PROMO.

Składanie zamówień na stronie 1promo.pl oznacza pełną akceptację warunków powyższego Regulaminu.